หัวข้อข่าว

ตรวจรับงานปรับปรุงหลังคาอาคาร 8 และห้องเรียนปฏิบัติการทางการเงิน คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมเปิดโครงการจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

present perfect By CPAC

ปรับปรุงหอประชุมจามจุรี 1 และห้องน้ำระหว่างหอประชุมจามจุรี 1 – 2

ตรวจรับงานจ้างขุดบ่อดินสำหรับบำบัดน้ำเสีย

บรรยากาศงานมอบ​รางวัล​ G -​ Green​ ระดับประเทศ​ ประจำปี​ 2562

โครงการอบรม “สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม Green Office” ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารตรวจประเมิน สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม Green Office

นำเสนอ Green Office 2018

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง เเต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2561 – 2562