หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตราการประหยัดพลังงาน

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง เเต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของหมาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เอกสารตรวจประเมิน สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม Green Office

นำเสนอ Green Office 2018

หนังสือมาตรฐานสำนักงานสีเขียว 2562

แนวทางสำนักงานสีเขียว Green Office 2562 สำหรับสอน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว (Green Office)

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office)