ม.ราชภัฏสกลนคร ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และทุกท่าน ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

ม.ราชภัฏสกลนคร ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และทุกท่าน ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์

ที่ – https://www.snru.ac.th/wellwishes

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ E-Service มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บริการออนไลน์ด้วยตนเองมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ E-Service มาแนะนำ

🔻บริการสำหรับประชาชนภายนอก🔻

– ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ : https://regis.snru.ac.th/

– ระบบรับชำระเงินยืนยันสิทธิ์นักศึกษาใหม่ : https://eregis.snru.ac.th/

– ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ web opac : https://alist.snru.ac.th/Search_Basic.aspx

– E-journals : https://e-journal.snru.ac.th/

อ่านเพิ่มเติม “ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ E-Service มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

บุคลากรงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝึกอบรมการดูแลรักษาและตัดแต่งต้นไม้ใหญ่

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มรสน.กิจกรรมฝึกอบรมการดูแลรักษาและตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ซึ่งในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดการอบรม และนายพรพิทักษ์ คล่องแคล่ว หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กล่าวรายงาน และการจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานอาคารสถานที่ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานจัดการต้นไม้ และ ภูมิทัศน์ อีกทั้งเพื่อให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย มีความสมบูรณ์แข็งแรง สวยงาม และ ปลอดภัย ตามหลักรุกขกรรม

การประเมิน ITA

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA✍️
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ไม่ว่าท่านจะเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือประชาชนทั่วไปก็สามารถประเมินได้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 1 ก.ค. 2567
ITA คืออะไรมาทำความรู้จักกัน ❓

โครงการอบรมการขยายพันธุ์พืช และ การป้องการอัคคีภัย

 

ทดสอบความสว่างของที่ทำงาน เครื่องใช้สำนักงาน

การประชุมคณะกรรมการน้ำเสียอย่างยั่งยืน